Người nước ngoài có được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

#1
Việt Nam là một trong những quốc gia đang trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội Vì vậy, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang tích cực đầu tư kinh doanh vào Việt Nam. Việc đăng ký nhãn hiệu cho những sản phẩm, dịch vụ của họ đang được quan tâm rất mạnh mẽ. Nếu bạn đang là một trong những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và cần một tổ chức đại diện cho sở hữu trí tuệ tư vấn về trình tự thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết một số vấn đề cơ bản sau đây:

  1. Chủ thể đăng ký nhãn hiệu là người nước ngoài
Theo quy định tại Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì:

“Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.”

Như vậy, trong trường hợp, cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, phải nộp hồ sơ đăng ký thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Cụ thể là các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

  1. Quy trình đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam
Bước 1. Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Bước 2. Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu (01-02 tháng) và ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 3. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ công bố đơn đăng ký trên Công báo của Cục sở hữu trí tuệ (02 tháng)

Bước 4. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu (01-02 tháng)

Thông thường thời gian đăng ký nhãn hiệu sẽ vào khoảng 12-18 tháng kể từ khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn thức hiện đăng ký nhanh kể từ ngày có quyết định đơn hợp lệ vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá và tư vấn cụ thể.

  1. Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam
Trước khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thì Quý khách cần chuẩn bị những tài liệu sau:

  • Mẫu nhãn hiệu hàng hóa (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm)
  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
  • Giấy ủy quyền (đại diện cung cấp khi nhận được yêu cầu);
  • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.
  • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có)
Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ do Cục sở hữu trí tuệ tại Việt Nam thẩm định. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài cũng giống như nhãn hiệu của Việt Nam là trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Doanh nghiệp được gia hạn bảo hộ để tiếp tục kéo dài thời gian bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn.

Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam.
 
Top