Nhãn hiệu tại Brunei là gì ?

#1
1. Căn cứ pháp lý:
Luật Nhãn hiệu tại Brunei, sửa đổi năm 2017.

2. Khái niệm về nhãn hiệu tại Brunei
Theo luật Nhãn hiệu năm 2000, Nhãn hiệu là những dấu hiệu nhằm phân biệt sản phẩm dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu bao gồm các hình vẽ, ngôn từ, tiêu đề, chữ ký, hoặc chữ cái, chữ số, hình dạng của sản phẩm, màu sắc hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó.

3. Điều kiện để nhãn hiệu tại Brunei được bảo hộ

Theo định nghĩa nêu trên, một nhãn hiệu tại Brunei được bảo hộ trước hết phải được nhìn thấy. Những dấu hiệu như mùi hương hay âm thanh sẽ không được bảo hộ. Thêm vào đó, nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt. Đây là yếu tố quan trọng và được quy định trong hệ thống pháp luật các nước. Mục đích của việc sử dụng nhãn hiệu là nhằm phân biệt giữa các sản phẩm dịch vụ trong cùng một lĩnh vực, nhóm. Do đó mà nhãn hiệu không có khả năng phân biệt sẽ không thể được bảo hộ.

4. Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

- Nhãn hiệu góp phân nâng cao doanh thu của doanh nghiệp. Giúp người tiêu dùng nhớ về sản phẩm dịch vụ dễ dàng hơn.

- Việc đăng ký nhãn hiệu còn giúp chủ sở hữu độc quyền sử dụng nhãn hiệu tại Brunei. Chủ sở hữu có đầy đủ các quyền đối với tài sản vô hình này, như chuyện nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

- Một nhãn hiệu được bảo hộ, còn giúp chủ sở hữu trách được các hành vi xâm phạm từ các chủ thể khác. Phát hiện các hành vi vi phạm và nộp đơn lên cơ quan sở hữu trí tuệ Brunei.
 
Top