Những lưu ý về đăng ký mã số, mã vạch

#1
Sau khi có những kiến thức cơ bản về việc đăng ký mã số, mã vạch bạn cần phải lưu ý một số vấn đề trong thủ tục đăng ký. Việc lưu ý này sẽ giúp bạn tránh được những thiếu sót trong quá trình soạn hồ sơ đăng ký. Chúng tôi xin đưa ra một số lưu ý sau:
1. Quy trình đăng ký mã số mã vạch

Bước 1. Tiếp nhận thông tin và chuẩn bị hồ sơ
Bước 2. Nộp hồ sơ và nộp lệ phí
Bước 3. Xem xét hồ sơ và thông báo mã số doanh nghiệp
Bước 4. Cấp giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch
Bước 5. Sử dụng và quản lý mã số mã vạch
2. Có cần phải đăng ký cả mã số và mã vạch không?
Khi không cần quét tự động người ta sẽ chỉ đặt mã số. Mã số ở đây chính là chìa khóa mở ra kho chứa toàn bộ dữ liệu liên quan đến sản phẩm. Nhưng mã số có nhược điểm là máy móc chưa đọc được. Do vậy khi con người xử lý sẽ không thể tránh khỏi sai sót với tốc độ chậm.
Để giải quyết vấn đề này, mã số đã được mã hóa thành mã vạch (tức là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định) dưới dạng máy quét có thể đọc được.
Nhờ ứng dụng phần mềm và công nghệ thông tin kết hợp MSMV mà công tác quản lý cũng như kinh doanh đã trở nên nhanh chóng, chính xác, tự động…. đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.
3. Lưu ý sau khi đăng ký sử dụng mã số, mã vạch
- Doanh nghiệp phải đóng lệ phí và phí để duy trì cho năm đầu tiên.
- Sau khi đăng ký mã số mã vạch thành công từ năm thứ 2 trở đi -> Phí duy trì hàng năm phải nộp trước ngày 30/06 hàng năm.
- Khi không còn nhu cầu sử dụng mã số mã vạch -> Doanh nghiệp phải làm thủ tục ngừng sử dụng MSMV.
- Khi doanh nghiệp đã được cấp mã số để áp dụng trên sản phẩm -> Doanh nghiệp phải đăng ký các mã sản phẩm và nộp về GS1-Việt Nam.
 
Top