Phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế

#1
Giải pháp phần mềm quản lý kinh doanh, thầu vật tư y tế được Mekong Soft xây dựng dựa trên những đặc thù chung của ngành. Phần mềm phát triển trên nền tảng winform, web app, đáp ứng cho sự đa dạng về nhu cầu quản lý của các cửa hàng.

Một số chức năng chính của phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế:

Quản lý mua hàng

Phần mềm giúp kiểm soát việc mua hàng từ khi đặt đơn hàng đến khi nhập hàng vào kho, thanh toán và kiểm soát công nợ với nhà cung cấp.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2Fw1u4B9g8QeBdgm1MSQ_oBwj1oZT9Eu0W-re0B9deHv4szC5rUatWYDa7IB7dljboH3SjVkYMg_-CXREXGtUxXbErJRgsAW2tSuSYMnxfAi4SKALPmFpjpp9Pp496dYzHnj_lXYRX&hash=71d77fde24e1479c3dbfcfade62deabd

Quản lý đặt hàng nhà cung cấp (mã phiếu/ tên nhà sản xuất/ ngày đặt hàng/ tổng tiền - ngoại tệ/ trạng thái đơn hàng)

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FLfmdV9QlizTMOWbYJXFfJOrkof1xJcc--22P0ZKqsJcc9EHaWb-CWwwplLdZcRLkgaeCElyoIB6wzjH5EsnCx2po4pYXsX6SZc17jDZAVMd0sLpWaZqrLF0qH5BvaGBooZ7lHXMu&hash=84b19a09cdae7dbe9f70311f048825d4

Giao diện lập phiếu mua hàng (Bản winform)​
Quản lý kho hàng

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FV7yAc9uV6OnDnZeQnuRR6WL0Zonl_oYSCc-kALBPA_SlMVQnCWuwV5lRKbDFiNcXDqYsu3IizYkb6MWg5rTjXDLyG_lEskHEqkY5v7WI26_HKfHsyr7zQGHHwZmPoWBDtdOz1x14&hash=d62976fc4bb66dfbd2cb47a2ddcc1661

Danh sách phiếu nhập kho

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FLXi8B69Oqh2etM4MRVXSq31GSNdnCGMGWc0iggmgnjaR1zkY5hmPVzsfZqDzeHrFAqnVJZ2smiLq1vyamqWohsb714OlVBDSGdPDV6TjmX5Ms6DpsDVKjOn3dA7Lg9xQkMQ8Ecb_&hash=2ba935f1e331f2ad320de100d40ea2cd

Quản lý xuất nhập tồn kho chi tiết​

Quản lý nhập xuất tồn kho, cảnh báo hàng sắp hết hạn, hết giấy phép, hạn bảo hành, cảnh báo hàng sắp hết trong kho, lưu chuyển kho (nội bộ hoặc cửa hàng).

Quản lý bán hàng

Quản lý nghiệp vụ báo giá, bán hàng bao gồm cả việc bán buôn, bán lẻ, hợp đồng, đơn hàng sale.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2FLnn8gGW1hB2pdWsT1QgTfgisoxlga9e9Znj7GFqLagTLqL_802oOkXSejAN2tNF39HgjGXm7sOO8XBBwDwdmkPsyOn9BQmvlZtV6VnvQzSdLKwHvysNmtaCqLCp80zWun5jluPUx&hash=67649e61d190fa8a4240ea1d71f81b13

Lập phiếu báo giá cho khách hàng (Bản winform): số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế, phí vận chuyển...
Dễ dàng chuyển từ phiếu báo giá sang phiếu bán hàng.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FYUXKUyQUye5Ea6kGxaC74g-bwdV2l7G8II-vFlKifztWxKN4YH97CDT8kdsW1sb_9zSozaS2rDMAhxE4ysFwcQlqFVAM7jBWY7tYnwgckQWr1gUKMlsnWfU2rY4FPcf6WznAiZbf&hash=1bab3f650c6cbfea26abd33e293ba413

Quản lý bán hàng: bán buôn, bán lẻ. Dễ dàng xem lại danh sách phiếu theo thời gian, thuộc tính tìm kiếm.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FTELCzJ9N9_njTaSI5GyZoSNbMplFmn1ortj1ozvqvyRCzTN__0d1GzsvG6KA-XCL_aZco692wriFWhO2Fj5wyh17fy4DfxAty7IWpGWcqku_S8aSuuj2xl7PMjLlFWcxO6BJauQM&hash=19792eea04fe4f273d3f8da8cae5f2db

Quản lý bán hàng theo hợp đồng bán (ngày ký/ ngày có hiệu lực/ giá trị hợp đồng/ đã thực hiện)

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FmkyFmllwrnrFqvO-f5q9jWS_ppeBGl1MhgNFWOoP11-LyUv37h6qeJKp3CwAVzHqeHH1Q6CV3GE-EktKukHsyuZz7uHz5EQMFKnTWpeuLzU4WhFjxZgqUzSkGq9gA_asPjmO38Iu&hash=38d244d572c1fe60365292eb41a8505f

Quản lý bán hàng theo đơn hàng sale
Quản lý thu chi

Theo dõi và lập phiếu thu, phiếu chi của cửa hàng. Báo cáo dòng tiền hàng ngày.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FmXCdP9PIAmriZdV9B0c31vc33Man8eY4cxkenmXvzgBHDdC_XrqQcFIqlR168A0H1kxAT3j1CBjD6cPCXQoF5MWxLtWYyCxz3PWjc0VJfU-54GojvilGU_PsuqrLz7Xz1VtfZc30&hash=a9e6bef6387253a243e6681825e77627

Danh sách phiếu thu

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F9Ht2QZOmEj0ehIoDO_PLlaB0k6CtuGviWPkVO6Gh1DaRHdf7nmbjowGXu60fKKgx2CRoNMvPBCmNg4mFk3TjzDPFRAYSzK9t26HXn3o-Od_-QTIorqSyts5lQqFwE-P6p3TWK2DL&hash=2a542fb6670f2edca2bfb4c5f1de2f77

Danh sách phiếu chi​

Báo cáo thống kê

Phần mềm cung cấp hệ thống báo cáo đa dạng về tình hình bán hàng, doanh thu, lợi nhuận, xuất nhập tồn kho... Giúp nhà quản trị dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2FkqFDNoYmaY6uns2fGYmSzPOUMYAaFYSPq8L-b9CrwUSuU9cR0ipQq-hZGuQjbzficrRpE5_F51EG75YfTlHiBETLAgIlTr3gc6FvNP_vj5SccVJHcjWmR4Yy_fQAgFsknUQaB0T2&hash=b237bce1f44d3fa5bc72c8cb8252e150

Báo cáo thu chi tồn quỹ, quản lý nhiều tài khoản khác nhau: tiền mặt, thẻ, ngoại tệ...

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F8gj7yLRgh4AGlRY-VsoLim6KmygVaP_Kl_U-noTxKUplg-CPJqpXaFlyREncSTT7OjOCUfv8YY8fWajz89CqjYhV642-Y5uElhQY6pqUX8t-cfs6z0FCkJtbGLU_BMO0sHofMRzS&hash=1e1b4fa66ac99293805bfa49d4bdada8

Báo cáo công nợ khách hàng, dễ dàng xem chi tiết công nợ, in công nợ

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2FwfSraZDKuxeYRTJvyDGtG7ynmtdrRStdAY4VAKolE351rMbE27uGw-wG-l9RSu2yV2rjCJtsPsMLyZC920pAv0Jzs39AEuc4z0DprW08eWZzaE70_sR-NsB0jIAQeGqMtoL6oKdC&hash=413d3e301bfe2860a0db2aa237bee094

Báo cáo doanh thu theo nhiều tiêu chí: khu vực, hàng hóa, nhân viên sale, nhà sản xuất...
Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế, liên hệ Mekong Soft để được tư vấn triển khai, dùng thử: 1900571232
 
Top